smok

smok เป็นที่รู้กันดีว่านิวัวติเตียนนเป็นสิ่งเสพติดเป็นอย่าง

November 5, 2022
smok

เป็นที่รู้กันดีว่านิวัวติเตีย smok นนเป็นสิ่งเสพติดเป็นอย่างมากรวมทั้งก่อให้เกิดอันตรายมาก 

นิโคตินมีฤทธิ์ด้านชีววิทยาที่สำคัญและก็ทำให้เกิดผลเสีย smok และไม่ดีต่อระบบสรีรวิทยาหลายชนิด แล้วก็ระบบหัวใจรวมทั้งเส้นโลหิต ระบบทางเท้าหายใจ ภูมิต้านทานและก็ระบบแพร่พันธุ์ รวมทั้งยังมีผลต่อแนวทางการทำงานของปอดแล้วก็ไต 41 เมื่อเร็วๆนี้ การสัมผัสของเหลวอิเล็กทรอนิกส์ หมดทั้งตัวแบบครึ่งหนึ่งเรื้อ

รัง (2 ชั่วโมง/วัน, 5 วัน/อาทิตย์, 30 วัน) ที่มี PG เพียงอย่างเดียวหรือ PG ที่มีนิวัวติเตียนน (25 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) ต่อสัตว์ชนิด wild (WT) หรือสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจ (KO) หนูใน α7 nicotini

c acetylcholine receptor (nAChRα7-KO) เปิดเผยให้มองเห็นการอักเสบของปอดที่ขึ้นอยู่กับ nAChRα7 นิดหน่อย 42. เวลาที่การสัมผัสกับ PG/นิโคตินแบบครึ่งหนึ่งเรื้อรังจะช่วยเหลือระดับไซโตไคน์และก็คีโมไคน์ต่างๆที่ขึ้นอยู่

กับ nAChRα7 ที่มากขึ้นในของเหลวล้างหลอดลม (BALF) ยกตัวอย่างเช่น IL-1α, IL-2, IL-9, interferon γ (IFNγ), granulocyte- macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF), monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1/CCL2) และก็ถูกควบคุมสำหรับในการกระตุ้น, หนเซลล์ธรรมดาที่แสดง

ออกแล้วก็หลั่ง (RANTES/CCL5), ระดับที่มากขึ้นของ IL-1β, IL- 5 รวมทั้ง TNFα เป็นอิสระจาก nAChRα7 โดยธรรมดา ไซโตไคน์โดยมากที่ตรวจเจอใน BALF มากขึ้นอย่างเป็นจริงเป็นจังในหนูเมาส์ WT ที่สัมผัสกับ PG ด้วยนิโคตินเมื่อเทียบกับ PG เพียงอย่างเดียวหรือการควบคุมอากาศ 42. ผลพวงกลุ่มนี้นิดหน่

อยพบว่ามีต้นเหตุจากการกระตุ้นนิโคตินของการส่งสัญญาณ NF-κB แม้ว่าจะอยู่ในผู้หญิง แม้กระนั้นไม่ใช่ในผู้ชาย นอกจากนั้น PG ที่มีนิวัวว่ากล่าวนกระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดมาวัวรฟาจและก็ปริมาณเซลล์ CD4 + /CD8 + T-lymphocytes มากขึ้นใน BALF เมื่อเทียบกับการควบคุมอากาศ แม้กระนั้นผลพวงพ

วกนี้ได้รับการปรับแก้เมื่อสัตว์สัมผัสกับ PG แบบย่อยเรื้อรังเพียงลำพัง 42

จากการศึกษาเล่าเรียนอื่นๆกล่าวว่าหากว่า RANTES/CCL5 รวมทั้ง CCR1 mRNA จะได้รับการควบคุมในผู้ใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้าที่มีกลิ่น/สารนิโคติน รสที่ระเหยรวมทั้งยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีนิโคตินมิได้ ควบคุมลักษณะการทำงานของ ไซโตไคน์และก็การกระตุ้นการอักเสบอย่างเป็นจริงเป็นจัง 43

เว้นแต่ผลพวงทางพิษวิทยาต่อความเจริญของทารกในท้องแล้ว นิโคตินสามารถขวางการพัฒนาสมองในวัยรุ่นรวมทั้งวัยหนุ่มวัยสาวได้ 44 , 45 , 46 งาน ศึกษาค้นคว้าจำนวนหลายชิ้นยังชี้ว่านิวัวว่ากล่าวนอาจเป็นสารก่อโรคมะเร็ง (ทวนใน 41 ) แต่ว่าควรต้องทำงานเพิ่มอีกเพื่อพิสูจน์การก่อมะเร็งโดยไม่ขึ้นอยู่กั

บสินค้าจากการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นจากยาสูบ 47 ในหัวข้อข้างหลังนี้ ไม่เจอความไม่เหมือนในความถี่ของการเกิดเนื้องอกในหนูที่ได้รับนิโคตินในระยะยาว (2 ปี) เมื่อเปรียบเทียบกับหนูที่ควบคุม ( 48 ). แม้ว่าจะไม่มีหลักฐาน

การก่อมะเร็ง แม้กระนั้นก็มีกล่าวว่านิโคตินสนับสนุนการดำรงชีวิตของเซลล์เนื้องอกโดยการลดการเสียชีวิตขอ

งเซลล์ของมะเร็งและก็การเพิ่มปริมาณ 49 ซึ่งระบุว่านิวัวติเตียนนอาจปฏิบัติภารกิจเป็น “สารเสริมเนื้องอก” ในการศึกษาวิจัยเมื่อเร็วๆนี้ การให้นิโคตินแบบเรื้อรังกับตัวทดลอง (1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทุกๆ3 วันตรงเวลา 60 วัน) ช่วยเพิ่มการแพร่ของสมองโดยการบิดเบือนขั้วของ M2 microglia ซึ่งเพิ่มการเจริญเติบโตของเนื้องอกในระยะแพร่ขยาย 50 สมมุติว่ายาสูบปกติมีนิวัวตำหนิน 0.172–1.702 มิลลิกรัม 51 จำนวน

นิโคตินรายวันที่ให้แก่สัตว์พวกนี้สอดคล้องกับยาสูบ 40–400 มวนสำหรับคนแก่ 70 กิโลกรัม ซึ่งเป็นจำนวนของผู้ดูดบุหรี่หนักมากมาย พวกเราจะแย้งว่าการศึกษาเล่าเรียนเพิ่มเกี่ยวกับการใช้นิโคตินในจำนวนต่ำอย่างเรื้อรังนั้นควรต้องทำให้คะแนนกระทบต่อการก่อมะเร็งอปิ้งแจ่มแจ้ง…

Read more